Đời người là hữu hạn
Kiến thức là vô hạn
Không thể lấy cái hữu hạn của đời người để so sánh với kiến thức vô hạn của nhân loại

Với kiến thức nhỏ nhoi của mình, mình mong các bạn đồng nghiệp đã và đang sử dụng phần mềm Rhino cùng mình hoàn thiện giáo trình này để các bạn khác có nhu cầu tìm hiểu về Rhino có thể học tập và làm việc với nó

Mình rất mong nhận được sự cộng tác của các bạn


Vì có 1 trung tâm CAD/CAM/CNC lớn tại TPHCM ăn cắp tài liệu của tôi về và sửa chữ ký lại là tên của họ rồi tự nhận họ là người biên soạn ra tài liệu này và đem bán cho nên tôi để tên của tôi vào video luôn, thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này

 

Hướng dẫn Rhino bài 1: 

Giao diện Rhino, các thiết lập cơ bản
Trong bài này mình nói về các hướng nhìn của Rhino, cài đặt các thông số, cách tạo phím tắt trong Rhino, công cụ Point

 

 

Hướng dẫn Rhino bài 2: 
Trong bài học này mình sẽ nói về lệnh Line và Polyline cũng như các giá trị của nó dưới thanh Command

 

 

Hướng dẫn Rhino bài 3 : 

Trong bài học này mình sẽ nói về giá trị của thanh Osnap, sau khi học xong bài 3 các bạn sẽ làm những bài tập 2D vẽ các chữ cái ở dạng đường thẳng như : A, E, F, H, K, L, M, N, T, V, W, X, Y, Z, yêu cầu chỉ sử dụng các lệnh đã học, không được phép sử dụng các lệnh phía dưới 

 

 

Hướng dẫn Rhino bài 4: 
Trong bài học này mình sẽ nói về công cụ vẽ đường cong cũng như các giá trị của nó, sau khi học xong bài này các bạn vẽ các bài tập chữ cái 2D ở dạng đường cong như : B, C, D, G, P, Q, R, S, ....bài tập chủ yếu để các bạn ôn lại lệnh và hiểu ứng dụng của nó

 

 

Hướng dẫn Rhino bài 5: 
Trong phần này mình sẽ nói về công cụ đường tròn và hình elip cũng như các giá trị của nó

 

 

Hướng dẫn Rhino bài 6 :  

Trong bài này mình sẽ nói về các công cụ trong nhóm hình chữ nhật, đa giác

 

 

Hướng dẫn Rhino bài 7: 
Trong bài này mình sẽ nói về các công cụ trong nhóm chỉnh sữa vector, tới đây là bắt đầu có những khái niệm mơ hồ rồi, các bạn học chậm lại, có gì thắc mắc thì cứ hỏi trên này, mình sẽ trả lời

 

 

Hướng dẫn Rhino bài 8 : 

Trong bài học này tôi sẽ nói về các công cụ trong tạo bề mặt surface, trong bài này bắt đầu có những khái niệm mơ hồ, khó hiểu, các bạn học chậm, từ từ, có gì ko hiểu có thể hỏi tôi trên facebook nha.
 

 

Hướng dẫn Rhino bài 9:

Trong bài học này tôi sẽ nói về các công cụ trong tạo bề mặt surface, trong bài này bắt đầu có những khái niệm mơ hồ, khó hiểu, các bạn học chậm, từ từ, có gì ko hiểu có thể hỏi tôi trên facebook nha.

 

 

Hướng dẫn Rhino bài 10 : 

 
Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ đế dép như hình bên dưới, vì ko có kích thước cụ thể nên tôi chỉ nhìn theo sản phẩm và dựng hình
 

 

Hướng dẫn Rhino bài 11 : 

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cây nhang có thỏi vàng ở trên
 
 
 
Hướng dẫn Rhino bài 12 : vẽ bàn chải đánh răng 
 
Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái bàn chải đánh răng trên Rhino