Máy điêu khắc gõ CNC - công ty TNHH Vũ Thành: Nhận lắp ráp, chế tạo máy CNC 3, 4 trục chạy gỗ, nữ trang, cơ khí khuôn mẫu,....theo yêu cầu