Sản xuất, phân phối các sản phẩm tranh, tượng công giáo mini bằng gỗ.

  • số 25, đường 817 Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 0967.525.625
  • vothimyhuec@@gmail.com