MÁY CNC 3 TRỤC VIỆT NAM

Chúng tôi nhận lắp ráp chế tạo máy CNC theo yêu cầu của Quý Khách, các dòng máy làm lồng chim, vỏ gỗ điện thoại, khuôn nhang, khuôn thiệp cưới, máy chạy mẫu sáp nữ trang, khắc gỗ, mica, các khổ máy phổ biến như : 30 x 40, 40 x 60, 60 x 90, 1m2 x 1m2.